red-jacket-header.jpg

משאבות טבולות

RED JACKET

RED JACKET הינו היצרן הגדול בעולם בייצור משאבות טבולות לתחנות תדלוק, מערכות לגילוי נזילות אלקטרוניים או מכניים. החברה מייצרת מגוון משאבות טבולות טלסקופיות, משאבות בעלות מהירות משתנה לאתרי תידלוק גדולים וכו'.

משאבות טבולות

מערכות גילוי נזילות

© כל הזכויות שמורות 2020 נדיר שיווק בע"מ