top of page

תמיכה טכנית

tech-support.jpg

להלן מגוון שירותי התמיכה הטכנית שנדיר מספקת:

  • שירות תיקוני משאבות ועמדות תשלום באתר הלקוח

  • תיקון משאבות תדלוק לאחר תאונות

  • שיקום ושיפוץ אקדחי תדלוק

  • שיקום ושיפוץ שעוני אויר לניפוח צמיגים

  • שיפוץ מערכות מישוב אדים

  • שרותי מעבדה מוסמכת ע"פ תקן ישראלי ISO/IEC 17025 לבדיקת ערכות מישוב אדים

 
bottom of page