veeder-root-header.jpg

מערכות מדידה אלקטרוניות VEEDER ROOT 

VEEDER ROOT הינו היצרן המוביל של מערכות אוטומטיות למדידת מלאי דלק במיכלים. 
החברה מספקת בפיתרונות מתקדמים ונוחים לשימוש בתחנות התדלוק, המאפשרים  בקרה על מלאי הדלק בתחנה, פיקוח על מיכלי הדלק וצינורת הניפוק בתחנה, ממשק לכל מערכות ניהול התחנה, יכולת פיקוד מרחוק על גביי רשת האינטרנט.

מערכות מניעת מילוי יתר overfill prevention

TLS4

© כל הזכויות שמורות 2020 נדיר שיווק בע"מ