top of page
Fafnir-Header.jpg
fafnir-logo-trans.png

מערכות בקרת מישוב אדים FAFNIR

Fafnir  הינה היצרן הגרמני המוביל בתחומו למערכות בקרת מישוב אדים. למשפחת המוצרים VAPORIX  של חברת  Fafnir  אישורי תקן Bimsch 21 , המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה הישראלי, לביצוע בקרה על איכות השבת האדים במשאבות.
מוצרי החברה מתאפיינים בפשטות, וברמת איכות הגבוהה ביותר הקיימת בשוק הארופאי.
מערכות VAPORIX  ניתנות להתקנה בכל סוגי המשאבות הקיימות בשוק הישראלי.
ניתן לשלב על גביי מערכות VAPORIX אף מודול כיול אלקטרוני המונע הצורך בכיול המערכות ובביצוע תחזוקה שנתית.
כחלק מהפיתרון הנדרש, חברת FAFNIR מספקת בקר תחנה, העונה לדרישות המשרד לאיכות הסביבה, ומאפשר שמירה על נתוני התדלוק ואיכות השבת האדים למשך למעלה מ 3 שנים.
בשנת 2010 נרכשה FAFNIR על יד חברת GILBARCO  ובכך הצטרפה למשפחת המוצגים החזקה ביותר בענף.

Vaporix system.jpg

Vaporix Control System

secon-x.jpg

בקר תחנה Secon Web Server

bottom of page