Universal-Header.jpg
Universal-Logo.png

שסתומים וציוד תשתית מתוצרת UNIVERSAL

חברת UNIVESAL VALVES מייצרת מגוון מוצרים לבניית תחנות. בין היתר:  שוחות פריקה, מגבילי מילוי יתר, מגוון השסתומים הנדרשים לתחנה, שוחות אביזרים וכו'.
המוצרים מותאמים מיכלי דלק עיליים ותת קרקעיים. הייצור הינו בארה"ב תוך הקפדה על תקני UL המחמירים.

שוחות לפריקת דלק 5 גאלון

שסתום אל חוזר למילוי

שוחות אביזרים 8", 12" רב שימושיות

שסתומי גזירה

שסתומים למישוב אדים

שסתום למניעת מילוי יתר

נשמים לבנזין וסולר